В процес на разработка
Моля да ни извините!
Новият сайт на фирма ХАЛА ЕС ООД ще е готов скоро!
Дотогава може да посетите он-лайн магазина ни на адрес: www.diel09.com